Erhvervsadgang til genbrugsstationerne

1. januar 2022 ændres betalingen for virksomheders brug af genbrugsstationerne. Den hidtidige ordning, hvor virksomheder betaler et fast, årligt gebyr, ændres til betaling pr. besøg.

Læs mere på vores hjemmeside

Adgang til genbrugsstationer i ubemandet åbningstid

På Feldballe genbrugsstation kan du som privatperson eller erhvervsdrivende i en forsøgsperiode aflevere affald alle dage fra kl. 6.00 til 21.00 via nummerpladeaflæsning og overvåget selvbetjening. Genbrugsstationens bemandede åbningstid ændres ikke.

Målet med forsøget er at undersøge, om en selvbetjeningsløsning kan give øget brugervenlighed og fleksibilitet, uden at forringe kvaliteten af affaldssorteringen.

Ordningen er gratis for privatpersoner.

Vær opmærksom på

Læs mere på vores hjemmeside