Erhvervsadgang til genbrugsstationerne

1. januar 2022 ændredes betalingen for virksomheders brug af genbrugsstationerne. Den hidtidige ordning, hvor virksomheder betaler et fast, årligt gebyr, er ændret til betaling pr. besøg.

Læs mere på vores hjemmeside

Adgang til genbrugsstationer i ubemandet åbningstid

På Grenaa og Feldballe genbrugsstation kan du som privatperson eller erhvervsdrivende aflevere affald alle dage fra kl. 6.00 til 21.00 via nummerpladeaflæsning og overvåget selvbetjening. Genbrugsstationens bemandede åbningstid ændres ikke.

Ordningen er gratis for privatpersoner.

Vær opmærksom på

Læs mere på vores hjemmeside